واتساپ آویژه پایپ تلفن آویژه پایپ

آویژه پایپ

لیست قیمت محصولات آویژه پایپ


به روز رسانی شده در 1400/07/04

لوله های پنج لایه

نام محصول کد کالا سایز متراژ حلقه قیمت (تومان)
لوله پنج لایه سفید PERT AL PERT 80201 16 200 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PERT AL PERT 80202 20 150 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PERT AL PERT 80203 25 100 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PERT AL PERT 80204 32 50 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80201/1 16 200 1 12780سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80202/1 20 150 1 22750سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80203/1 25 100 1 42600سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80204/1 32 50 1 60650سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PERT AL PERT 80201K 16 200 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PERT AL PERT 80202K 20 150 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PERT AL PERT 80203K 25 100 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PERT AL PERT 80204K 32 50 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PEX AL PEX 80201/1K 16 200 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PEX AL PEX 80202/1K 20 150 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PEX AL PEX 80203/1K 25 100 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PEX AL PEX 80204/1K 32 50 1 0سفارش آنلاین

شیرآلات

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
شیر پیسوار 10901 3/8 10 80 1سفارش آنلاین
شیر پیسوار 10902 3/8 10 80 1سفارش آنلاین
شیر حیاطی - حوضی 20901 1/2 5 40 0سفارش آنلاین
شیر حیاطی - حوضی 20902 3/4 4 16 0سفارش آنلاین
شیر زانویی (ماشین لباسشویی) 11001 1/2 10 80 0سفارش آنلاین
شیر و زانویی رادیاتوری 10805 1/2 10 80 0سفارش آنلاین
شیر کلکتور کوپلی 12101 1/2 * 16 14 112 58600سفارش آنلاین
شیر کلکتور کوپلی 12102 1/2 * 20 12 96 69800سفارش آنلاین
شیر کلکتور کوپلی 12103 3/4 * 20 10 80 0سفارش آنلاین
شیر کلکتور کوپلی 12104 3/4 * 25 6 48 0سفارش آنلاین
شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی 30701 1/2 * 16 10 80 0سفارش آنلاین
شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی 30701 1/2 * 20 8 64 0سفارش آنلاین
شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی 20801 16 * 16 10 80 0سفارش آنلاین
شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی 20802 20 * 20 8 64 0سفارش آنلاین
شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی 20803 25 * 25 6 48 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ روپیچ 10101 1/2 12 96 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ روپیچ 10102 3/4 6 48 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ روپیچ 10808 1/2 12 96 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ روپیچ 10809 3/4 6 48 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ 11101 1/2 12 96 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ 11102 3/4 6 48 0سفارش آنلاین
شیر صافی پکیج 10803 3/4 Male 3 24 0سفارش آنلاین
شیر صافی پکیج 10804 3/4 Female 3 24 0سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10801 3/4 * 25 5 32 171185سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10802 1 * 25 5 32 217480سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10806 1 * 32 3 16 264200سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10807 1.1/4 * 32 3 16 0سفارش آنلاین
صافی 10903 1/2 8 64 0سفارش آنلاین
صافی 10904 3/4 5 40 0سفارش آنلاین
شیر هواگیری 80306 1/8 70 560 8120سفارش آنلاین
شیر هواگیری 80307 1/4 50 400 100000سفارش آنلاین

اتصالات رزوه ای

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
زانو چپقی رزوه ای 11501 1/2 20 160 31400سفارش آنلاین
زانو چپقی رزوه ای 11502 3/4 12 96 53540سفارش آنلاین
زانو چپقی رزوه ای 11503 1 6 48 73170سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10601 روپیچ 3/4 توپیچ 1/2 25 200 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10602 روپیچ 1 توپیچ 1/2 12 96 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10603 روپیچ 1 توپیچ3/4 25 200 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10604 روپیچ1.1/4توپیچ3/4 16 128 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10605 روپیچ 1.1/4توپیچ1 6 48 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10606 روپیچ 1.1/2توپیچ1 3 24 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10607 روپیچ1.1/2توپیچ1.1/4 3 24 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10608 روپیچ2 توپیچ1.1/4 12 16 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10609 روپیچ2 توپیچ1.1/2 12 16 0سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10201 1/2 60 480 14980سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10202 3/4 30 240 28600سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10203 1 32 256 45230سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10204 1.1/4 6 48 47940سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10205 1.1/2 2 16 0سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10206 2 1 8 0سفارش آنلاین
توپیچ روپیچ رزوه ای 10403 1/2 36 288 18120سفارش آنلاین
توپیچ روپیچ رزوه ای 10404 3/4 25 200 24090سفارش آنلاین
توپیچ روپیچ رزوه ای 10405 1 12 96 55140سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10301 3/4*1/2 45 360 23780سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10302 1/2 * 1 18 144 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10303 3/4 * 1 12 96 43780سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10304 3/4 * 1.1/4 10 80 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10305 1.1/4 * 1 6 48 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10306 1.1/2 * 1 3 24 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10307 1.1/2 * 1.1/4 3 24 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10308 1.1/4 * 2 5 40 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10309 1.1/2 * 2 5 40 0سفارش آنلاین
تبدیل توپیچ به روپیچ رزوه ای 10501 توپیچ 3/4 روپیچ 1/2 16 128 0سفارش آنلاین
تبدیل توپیچ به روپیچ رزوه ای 10502 توپیچ 1 روپیچ 1/2 12 96 0سفارش آنلاین
تبدیل توپیچ به روپیچ رزوه ای 10503 توپیچ 1 روپیچ 3/4 12 96 0سفارش آنلاین

اتصالات کوپلی

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
رابط روپیچ کوپلی 20135 1/2 * 16 40 320 33760سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20136 1/2 * 20 24 192 46030سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20147 3/4 * 20 24 192 52420سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20149 3/4 * 20 15 120 0سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20143 3/4 * 25 15 120 66300سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20120 1 * 25 16 128 99800سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20122 1 * 32 8 64 101260سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20132 1.1/4 * 32 6 48 140600سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22018 1/2 * 16 36 288 36240سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22019 1/2 * 20 24 192 43760سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22028 3/4 * 20 20 160 53820سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22030 3/4 * 25 14 112 60900سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22002 1 * 25 10 80 104000سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22003 1 * 32 6 48 113650سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20601 16 * 20 20 200 60350سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20602 16 * 25 12 96 71890سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20604 20 * 25 12 96 79500سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20603 16 * 32 6 48 126500سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20605 20 * 32 6 48 131000سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20609 25 * 32 6 48 134680سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20501 16 * 16 25 200 50000سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20502 20 * 20 15 120 65580سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20503 25 * 25 10 80 100500سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20504 32 * 32 6 48 153570سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20318 1/2 * 16 20 160 55000سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20319 1/2 * 20 16 128 58030سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20322 3/4 * 20 12 96 69420سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20323 3/4 * 25 10 80 89580سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20303 1 * 25 6 48 116180سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20304 1 * 32 5 40 147700سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20416 1/2 * 16 20 160 53220سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20417 1/2 * 20 16 128 58140سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20422 3/4 * 20 12 96 65320سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20423 3/4 * 25 8 64 81770سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20401 1 * 25 10 80 84880سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20402 1 * 32 6 48 148580سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20201 16 * 16 15 120 65000سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20202 20 * 20 14 112 73460سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20203 25 * 25 6 48 125870سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20204 32 * 32 4 32 184140سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ کوپلی 20701 1/2 * 16 18 144 53090سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ کوپلی 20702 1/2 * 20 16 128 67290سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی90 20801 16*1/2*16 12 96 75570سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی90 20802 20*1/2*20 10 80 90500سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی180 20901 16*1/2*16 12 96 80760سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی180 20902 20*1/2*20 10 80 92280سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 180 21301 16*1/2*16 10 80 86650سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 180 21302 20*1/2*20 6 48 106480سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 21701 1/2 * 16 10 80 67000سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 21702 1/2 * 20 8 64 92750سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 21802 3/4 * 20 8 64 79500سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 90 21101 16*1/2*16 8 64 192530سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 90 21102 20*1/2*20 6 48 246500سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 21801 3/4 * 16 10 80 73430سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار روپیچ کوپلی 90 21201 16*3/4*16 6 48 203340سفارش آنلاین

اتصالات پرسی

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
رابط روپیچ پرسی 30135 1/2 * 16 36 288 38430سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30133 3/4 * 16 30 240 0سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30136 1/2 * 20 28 224 52400سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30147 3/4 * 20 25 200 54920سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30143 3/4 * 25 14 112 66590سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30120 1 * 25 12 96 92065سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30122 1 * 32 9 72 99440سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30132 1.1/4 * 32 6 48 186850سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32018 1/2 * 16 36 288 39900سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32019 1/2 * 20 30 240 43420سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32028 3/4 * 20 18 144 56770سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32030 3/4 * 25 15 120 69620سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32002 1 * 25 9 72 96640سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32003 1 * 32 6 48 109030سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32013 1.1/4 * 32 6 48 208920سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30501 16 * 16 35 280 33000سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30502 20 * 20 20 160 44560سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30503 25 * 25 12 96 66750سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30504 32 * 32 8 64 93430سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30601 16 * 20 24 192 39020سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30602 16 * 25 15 120 55320سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30604 20 * 25 15 120 62520سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30603 16 * 32 10 80 63700سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30605 20 * 32 10 80 64200سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30609 25 * 32 10 80 78500سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30318 1/2 * 16 25 200 53110سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30319 1/2 * 20 20 160 61130سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30322 3/4 * 20 8 64 73030سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30323 3/4 * 25 10 80 70430سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30303 1 * 25 8 64 98940سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30304 1 * 32 6 48 128560سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30416 1/2 * 16 24 192 44150سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30417 1/2 * 20 20 160 56000سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30422 3/4 * 20 12 96 62330سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30423 3/4 * 25 8 64 83470سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30401 1 * 25 8 64 110570سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30402 1 * 32 6 48 122000سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30201 16 * 16 20 160 49020سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30202 20 * 20 15 120 62050سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30203 25 * 25 8 64 91360سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30204 32 * 32 5 40 118670سفارش آنلاین
مهره ماسوره پرسی 31903 1/2 * 16 20 160 0سفارش آنلاین
مهره ماسوره پرسی 31904 3/4 * 20 12 96 0سفارش آنلاین
مهره ماسوره پرسی 31907 1 * 25 8 64 0سفارش آنلاین
مهره ماسوره پرسی 31902 1.1/4 * 32 6 48 0سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ پرسی 30701 1/2 * 16 18 144 39150سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ پرسی 30702 1/2 * 20 15 120 55700سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 90 30801 16*1/2*16 12 96 57930سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 90 30802 20*1/2*20 10 80 82430سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 90 30803 16*1/2*20 10 80 78170سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 180 30901 16*1/2*16 12 96 89800سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 180 30902 20*1/2*20 10 80 114500سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی 180 31301 16*1/2*16 10 80 87800سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی 180 31302 20*1/2*20 10 80 103420سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیج پرسی 31701 1/2 * 16 16 128 64000سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیج پرسی 31702 1/2 * 20 12 96 73660سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیج پرسی 31801 3/4 * 16 12 96 71150سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیج پرسی 31802 3/4 * 20 10 80 86500سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی90 31101 16*1/2*16 10 80 87800سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی90 31102 20*1/2*20 9 72 103420سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار روپیج پرسی90 31201 16*3/4*16 8 64 90100سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار روپیج پرسی90 31202 20*3/4*20 6 48 112240سفارش آنلاین

درپوش کلکتور

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
درپوش فلزی کلکتور 12001 3/4 48 384 33220سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12002 1 45 360 35330سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12003 1.1/4 30 240 58180سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12004 1.1/2 5 40 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12005 2 4 32 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتوری هواگیری 12001/1 3/4 25 200 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتوری هواگیری 12002/1 1 15 120 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتوری هواگیری 12003/1 1.1/4 14 112 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتوری هواگیری 12004/1 1.1/2 5 40 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتوری هواگیری 12005/1 2 4 32 0سفارش آنلاین

جعبه کلکتور

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
جعبه کلکتور 12201 45 * 45 1 1 399230سفارش آنلاین
جعبه کلکتور 12202 45 * 65 1 1 499000سفارش آنلاین
جعبه کلکتور 12203 45 * 95 1 1 732200سفارش آنلاین

کلکتورها

نام محصول کد کالا سایز انشعاب تعداد در هر بسته قیمت (تومان)
کلکتور پله ای 40101/1 1/2 * 3/4 2b 6 101290سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/2 1/2 * 3/4 3b 6 151930سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/3 1/2 * 3/4 4b 6 198000سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/4 1/2 * 3/4 5b 6 247580سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/5 1/2 * 3/4 6b 6 298000سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/1 1 * 1/2 2b 5 121120سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/2 1 * 1/2 3b 5 176860سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/3 1 * 1/2 4b 5 236770سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/4 1 * 1/2 5b 5 293330سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/5 1 * 1/2 6b 5 351930سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/6 1 * 1/2 7b 5 410420سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/7 1 * 1/2 8b 5 468930سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/8 1 * 1/2 9b 5 515930سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/9 1 * 1/2 10b 5 599000سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/10 1 * 1/2 11b 5 624000سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/11 1 * 1/2 12b 5 680680سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/1 1.1/4 * 1/2 2b 4 164440سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/2 1.1/4 * 1/2 3b 4 246600سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/3 1.1/4 * 1/2 4b 4 340150سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/4 1.1/4 * 1/2 5b 4 425000سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/5 1.1/4 * 1/2 6b 4 498700سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/6 1.1/4 * 1/2 7b 4 581700سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/7 1.1/4 * 1/2 8b 4 679600سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/8 1.1/4 * 1/2 9b 4 747830سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/9 1.1/4 * 1/2 10b 4 831000سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/10 1.1/4 * 1/2 11b 4 914350سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/11 1.1/4 * 1/2 12b 4 1019650سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/1 3/4 * 1.1/2 2b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/2 3/4 * 1.1/2 3b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/3 3/4 * 1.1/2 4b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/4 3/4 * 1.1/2 5b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/5 3/4 * 1.1/2 6b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/6 3/4 * 1.1/2 7b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/7 3/4 * 1.1/2 8b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/8 3/4 * 1.1/2 9b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/9 3/4 * 1.1/2 10b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/10 3/4 * 1.1/2 11b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/11 3/4 * 1.1/2 12b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/1 3/4 * 1.1/4 2b 4 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/2 3/4 * 1.1/4 3b 4 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/3 3/4 * 1.1/4 4b 4 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/4 3/4 * 1.1/4 5b 4 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/5 3/4 * 1.1/4 6b 4 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/6 3/4 * 1.1/4 7b 4 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/7 3/4 * 1.1/4 8b 4 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/8 3/4 * 1.1/4 9b 4 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/9 3/4 * 1.1/4 10b 4 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/10 3/4 * 1.1/4 11b 4 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/11 3/4 * 1.1/4 12b 4 0سفارش آنلاین

ملزومات لوله کشی

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
صفحه نصب تک 11902 تک Single 50 - 1900سفارش آنلاین
صفحه نصب دوبل 11903 دوبل 50 Double - 4175سفارش آنلاین
صفحه نصب قوس دار 11905 قوس دار 50 Arch - 5570سفارش آنلاین
صفحه نصب رادیاتوری 11904 رادیاتوری 50 Radiator - 11340سفارش آنلاین
صفحه نصب زیر پکیج 11900 زیر پکیج 50 Under heat - 9690سفارش آنلاین
صفحه نصب زیر ظرفشویی 11901 زیر ظرفشویی 50 Under sink - 5570سفارش آنلاین
بست لوله سایز 16 80301 16 700 - 485سفارش آنلاین
بست لوله سایز 20 80302 20 500 - 550سفارش آنلاین
بست لوله سایز 25 80303 25 450 - 635سفارش آنلاین
بست لوله سایز 32 80304 32 350 - 1150سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 16 80601 16 - - 7520سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 20 80602 20 - - 11190سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 25 80603 25 - - 21395سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 32 80604 32 - - 25570سفارش آنلاین
درپوش تست آبی و قرمز سایز 1/2 80501 1/2 - - 960سفارش آنلاین
درپوش تست آبی و قرمز سایز 3/4 80503 3/4 - - 1890سفارش آنلاین
درپوش تست آبی و قرمز سایز 1 80502 1 - - 0سفارش آنلاین
اورینگ سایز 16 80701 16 - - 436سفارش آنلاین
اورینگ سایز 20 80702 20 - - 727سفارش آنلاین
اورینگ سایز 25 80703 25 - - 911سفارش آنلاین
اورینگ سایز 32 80704 32 - - 1211سفارش آنلاین
بست خاردار 80305 All - - 146سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 16 80401 16 - - 1860سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 20 80402 20 - - 2300سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 25 80403 25 - - 3020سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 32 80404 32 - - 3870سفارش آنلاین

آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی منتظریه، خیابان 104، فرعی یکم، کد 134

آدرس دفتر فروش:اصفهان، خیابان امام خمینی، قبل از تقاطع رهنان، جنب بیمه تامین اجتماعی، شعبه 2، ساختمان الماس، طبقه ششم، واحد 618


فروش:
03133311393
03133311433
09919067420
09915257582

کارخانه:
03142290122
03142290124
فکس:
03142290124

واتس آپ و تلگرام:
09915257582
ایمیل : info@avp.ir


سیستم به روز رسانی قیمت آنلاین محصولات آویژه پایپ
پیاده سازی شده توسط: شرکت گسترش کسب و کار ساینا