واتساپ آویژه پایپ تلفن آویژه پایپ

آویژه پایپ

لیست قیمت محصولات آویژه پایپ


به روز رسانی شده در 21 اردیبهشت 99

لوله های پنج لایه

نام محصول کد کالا سایز متراژ حلقه قیمت (تومان)
لوله پنج لایه سفید PERT AL PERT 80201 16 200 1 5180سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PERT AL PERT 80202 20 150 1 8630سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PERT AL PERT 80203 25 100 1 15835سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PERT AL PERT 80204 32 50 1 23030سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80201/1 16 200 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80202/1 20 150 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80203/1 25 100 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80204/1 32 50 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PERT AL PERT 80201K 16 200 1 48900سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PERT AL PERT 80202K 20 150 1 81000سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PERT AL PERT 80203K 25 100 1 149500سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PERT AL PERT 80204K 32 50 1 216000سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PEX AL PEX 80201/1K 16 200 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PEX AL PEX 80202/1K 20 150 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PEX AL PEX 80203/1K 25 100 1 0سفارش آنلاین
لوله پنج لایه کرم PEX AL PEX 80204/1K 32 50 1 0سفارش آنلاین

شیرآلات

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
شیر پیسوار 10901 3/8 10 80 9090سفارش آنلاین
شیر پیسوار 10902 3/8 10 80 10سفارش آنلاین
شیر حیاطی - حوضی 20901 1/2 5 40 0سفارش آنلاین
شیر حیاطی - حوضی 20902 3/4 4 16 0سفارش آنلاین
شیر زانویی (ماشین لباسشویی) 11001 1/2 10 80 0سفارش آنلاین
شیر و زانویی رادیاتوری 10805 1/2 10 80 0سفارش آنلاین
شیر کلکتور کوپلی 12101 1/2 * 16 14 112 36700سفارش آنلاین
شیر کلکتور کوپلی 12102 1/2 * 20 12 96 46690سفارش آنلاین
شیر کلکتور کوپلی 12103 3/4 * 20 10 80 0سفارش آنلاین
شیر کلکتور کوپلی 12104 3/4 * 25 6 48 0سفارش آنلاین
شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی 30701 1/2 * 16 10 80 0سفارش آنلاین
شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی 30701 1/2 * 20 8 64 0سفارش آنلاین
شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی 20801 16 * 16 10 80 0سفارش آنلاین
شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی 20802 20 * 20 8 64 0سفارش آنلاین
شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی 20803 25 * 25 6 48 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ روپیچ 10101 1/2 12 96 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ روپیچ 10102 3/4 6 48 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ روپیچ 10808 1/2 12 96 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ روپیچ 10809 3/4 6 48 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ 11101 1/2 12 96 0سفارش آنلاین
شیرتوپی توپیچ 11102 3/4 6 48 0سفارش آنلاین
شیر صافی پکیج 10803 3/4 Male 3 24 0سفارش آنلاین
شیر صافی پکیج 10804 3/4 Female 3 24 0سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10801 3/4 * 25 5 32 0سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10802 1 * 25 5 32 0سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10806 1 * 32 3 16 0سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10807 1.1/4 * 32 3 16 0سفارش آنلاین
صافی 10903 1/2 8 64 0سفارش آنلاین
صافی 10904 3/4 5 40 0سفارش آنلاین
شیر هواگیری 80306 1/8 70 560 5600سفارش آنلاین
شیر هواگیری 80307 1/4 50 400 6270سفارش آنلاین

اتصالات رزوه ای

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
زانو چپقی رزوه ای 11501 1/2 20 160 24690سفارش آنلاین
زانو چپقی رزوه ای 11502 3/4 12 96 43000سفارش آنلاین
زانو چپقی رزوه ای 11503 1 6 48 56860سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10601 روپیچ 3/4 توپیچ 1/2 25 200 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10602 روپیچ 1 توپیچ 1/2 12 96 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10603 روپیچ 1 توپیچ3/4 25 200 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10604 روپیچ1.1/4توپیچ3/4 16 128 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10605 روپیچ 1.1/4توپیچ1 6 48 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10606 روپیچ 1.1/2توپیچ1 3 24 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10607 روپیچ1.1/2توپیچ1.1/4 3 24 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10608 روپیچ2 توپیچ1.1/4 12 16 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10609 روپیچ2 توپیچ1.1/2 12 16 0سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10201 1/2 60 480 12270سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10202 3/4 30 240 20300سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10203 1 32 256 32100سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10204 1.1/4 6 48 30570سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10205 1.1/2 2 16 0سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10206 2 1 8 0سفارش آنلاین
توپیچ روپیچ رزوه ای 10403 1/2 36 288 13740سفارش آنلاین
توپیچ روپیچ رزوه ای 10404 3/4 25 200 18440سفارش آنلاین
توپیچ روپیچ رزوه ای 10405 1 12 96 35170سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10301 3/4*1/2 45 360 14440سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10302 1/2 * 1 18 144 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10303 3/4 * 1 12 96 27920سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10304 3/4 * 1.1/4 10 80 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10305 1.1/4 * 1 6 48 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10306 1.1/2 * 1 3 24 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10307 1.1/2 * 1.1/4 3 24 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10308 1.1/4 * 2 5 40 0سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10309 1.1/2 * 2 5 40 0سفارش آنلاین
تبدیل توپیچ به روپیچ رزوه ای 10501 توپیچ 3/4 روپیچ 1/2 16 128 0سفارش آنلاین
تبدیل توپیچ به روپیچ رزوه ای 10502 توپیچ 1 روپیچ 1/2 12 96 0سفارش آنلاین
تبدیل توپیچ به روپیچ رزوه ای 10503 توپیچ 1 روپیچ 3/4 12 96 0سفارش آنلاین

اتصالات کوپلی

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
رابط روپیچ کوپلی 20135 1/2 * 16 40 320 21500سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20136 1/2 * 20 24 192 29350سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20147 3/4 * 20 24 192 33440سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20149 3/4 * 20 15 120 0سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20143 3/4 * 25 15 120 42285سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20120 1 * 25 16 128 63660سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20122 1 * 32 8 64 65000سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20132 1.1/4 * 32 6 48 111750سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22018 1/2 * 16 36 288 23100سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22019 1/2 * 20 24 192 27900سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22028 3/4 * 20 20 160 34300سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22030 3/4 * 25 14 112 38800سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22002 1 * 25 10 80 57700سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22003 1 * 32 6 48 72490سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20601 16 * 20 20 200 38500سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20602 16 * 25 12 96 45840سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20604 20 * 25 12 96 50700سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20603 16 * 32 6 48 76600سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20605 20 * 32 6 48 80000سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20609 25 * 32 6 48 85920سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20501 16 * 16 25 200 31930سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20502 20 * 20 15 120 41820سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20503 25 * 25 10 80 64150سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20504 32 * 32 6 48 97970سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20318 1/2 * 16 20 160 35080سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20319 1/2 * 20 16 128 34590سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20322 3/4 * 20 12 96 44270سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20323 3/4 * 25 10 80 57140سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20303 1 * 25 6 48 74100سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20304 1 * 32 5 40 94230سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20416 1/2 * 16 20 160 33940سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20417 1/2 * 20 16 128 37080سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20422 3/4 * 20 12 96 41660سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20423 3/4 * 25 8 64 52150سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20401 1 * 25 10 80 54140سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20402 1 * 32 6 48 94700سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20201 16 * 16 15 120 41450سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20202 20 * 20 14 112 46850سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20203 25 * 25 6 48 80290سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20204 32 * 32 4 32 117460سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ کوپلی 20701 1/2 * 16 18 144 33860سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ کوپلی 20702 1/2 * 20 16 128 42900سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی90 20801 16*1/2*16 12 96 48200سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی90 20802 20*1/2*20 10 80 54450سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی180 20901 16*1/2*16 12 96 51500سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی180 20902 20*1/2*20 10 80 58860سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 180 21301 16*1/2*16 10 80 55275سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 180 21302 20*1/2*20 6 48 67900سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 21701 1/2 * 16 10 80 42750سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 21702 1/2 * 20 8 64 55290سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 21802 3/4 * 20 8 64 47500سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 90 21101 16*1/2*16 8 64 48980سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 90 21102 20*1/2*20 6 48 88000سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 21801 3/4 * 16 10 80 45000سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار روپیچ کوپلی 90 21201 16*3/4*16 6 48 74000سفارش آنلاین

اتصالات پرسی

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
رابط روپیچ پرسی 30135 1/2 * 16 36 288 18845سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30133 3/4 * 16 30 240 0سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30136 1/2 * 20 28 224 25950سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30147 3/4 * 20 25 200 35000سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30143 3/4 * 25 14 112 42470سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30120 1 * 25 12 96 58690سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30122 1 * 32 9 72 63430سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30132 1.1/4 * 32 6 48 119190سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32018 1/2 * 16 36 288 25440سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32019 1/2 * 20 30 240 27690سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32028 3/4 * 20 18 144 36200سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32030 3/4 * 25 15 120 44400سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32002 1 * 25 9 72 61640سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32003 1 * 32 6 48 69550سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32013 1.1/4 * 32 6 48 133270سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30501 16 * 16 35 280 21000سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30502 20 * 20 20 160 28400سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30503 25 * 25 12 96 42570سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30504 32 * 32 8 64 59560سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30601 16 * 20 24 192 24890سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30602 16 * 25 15 120 35285سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30604 20 * 25 15 120 39870سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30603 16 * 32 10 80 43400سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30605 20 * 32 10 80 40945سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30609 25 * 32 10 80 50000سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30318 1/2 * 16 25 200 33870سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30319 1/2 * 20 20 160 38985سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30322 3/4 * 20 8 64 46570سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30323 3/4 * 25 10 80 44920سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30303 1 * 25 8 64 63100سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30304 1 * 32 6 48 82000سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30416 1/2 * 16 24 192 28150سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30417 1/2 * 20 20 160 36570سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30422 3/4 * 20 12 96 41340سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30423 3/4 * 25 8 64 53240سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30401 1 * 25 8 64 73360سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30402 1 * 32 6 48 77850سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30201 16 * 16 20 160 31270سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30202 20 * 20 15 120 39570سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30203 25 * 25 8 64 58270سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30204 32 * 32 5 40 75690سفارش آنلاین
مهره ماسوره پرسی 31903 1/2 * 16 20 160 0سفارش آنلاین
مهره ماسوره پرسی 31904 3/4 * 20 12 96 0سفارش آنلاین
مهره ماسوره پرسی 31907 1 * 25 8 64 0سفارش آنلاین
مهره ماسوره پرسی 31902 1.1/4 * 32 6 48 0سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ پرسی 30701 1/2 * 16 18 144 25960سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ پرسی 30702 1/2 * 20 15 120 35540سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 90 30801 16*1/2*16 12 96 36940سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 90 30802 20*1/2*20 10 80 52580سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 90 30803 16*1/2*20 10 80 50850سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 180 30901 16*1/2*16 12 96 57270سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 180 30902 20*1/2*20 10 80 73000سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی 180 31301 16*1/2*16 10 80 56100سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی 180 31302 20*1/2*20 10 80 71480سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیج پرسی 31701 1/2 * 16 16 128 43930سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیج پرسی 31702 1/2 * 20 12 96 50520سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیج پرسی 31801 3/4 * 16 12 96 45375سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیج پرسی 31802 3/4 * 20 10 80 55170سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی90 31101 16*1/2*16 10 80 55970سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی90 31102 20*1/2*20 9 72 64460سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار روپیج پرسی90 31201 16*3/4*16 8 64 62430سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار روپیج پرسی90 31202 20*3/4*20 6 48 72900سفارش آنلاین

درپوش کلکتور

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
درپوش فلزی کلکتور 12001 3/4 48 384 22770سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12002 1 45 360 22530سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12003 1.1/4 30 240 37100سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12004 1.1/2 5 40 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12005 2 4 32 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتوری هواگیری 12001/1 3/4 25 200 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتوری هواگیری 12002/1 1 15 120 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتوری هواگیری 12003/1 1.1/4 14 112 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتوری هواگیری 12004/1 1.1/2 5 40 0سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتوری هواگیری 12005/1 2 4 32 0سفارش آنلاین

جعبه کلکتور

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
جعبه کلکتور 12201 45 * 45 1 1 365000سفارش آنلاین
جعبه کلکتور 12202 45 * 65 1 1 463600سفارش آنلاین
جعبه کلکتور 12203 45 * 95 1 1 708500سفارش آنلاین

کلکتورها

نام محصول کد کالا سایز انشعاب تعداد در هر بسته قیمت (تومان)
کلکتور پله ای 40101/1 1/2 * 3/4 2b 6 69140سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/2 1/2 * 3/4 3b 6 103700سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/3 1/2 * 3/4 4b 6 135200سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/4 1/2 * 3/4 5b 6 169000سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/5 1/2 * 3/4 6b 6 202800سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/1 1 * 1/2 2b 5 82150سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/2 1 * 1/2 3b 5 120000سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/3 1 * 1/2 4b 5 160590سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/4 1 * 1/2 5b 5 198950سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/5 1 * 1/2 6b 5 238700سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/6 1 * 1/2 7b 5 278370سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/7 1 * 1/2 8b 5 318000سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/8 1 * 1/2 9b 5 349950سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/9 1 * 1/2 10b 5 406330سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/10 1 * 1/2 11b 5 423260سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/11 1 * 1/2 12b 5 461700سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/1 1.1/4 * 1/2 2b 4 112740سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/2 1.1/4 * 1/2 3b 4 169110سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/3 1.1/4 * 1/2 4b 4 230760سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/4 1.1/4 * 1/2 5b 4 288330سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/5 1.1/4 * 1/2 6b 4 338300سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/6 1.1/4 * 1/2 7b 4 394600سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/7 1.1/4 * 1/2 8b 4 460990سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/8 1.1/4 * 1/2 9b 4 507230سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/9 1.1/4 * 1/2 10b 4 563700سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/10 1.1/4 * 1/2 11b 4 620180سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/11 1.1/4 * 1/2 12b 4 691600سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/1 3/4 * 1.1/2 2b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/2 3/4 * 1.1/2 3b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/3 3/4 * 1.1/2 4b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/4 3/4 * 1.1/2 5b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/5 3/4 * 1.1/2 6b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/6 3/4 * 1.1/2 7b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/7 3/4 * 1.1/2 8b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/8 3/4 * 1.1/2 9b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/9 3/4 * 1.1/2 10b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/10 3/4 * 1.1/2 11b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 80101/11 3/4 * 1.1/2 12b 3 0سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/1 3/4 * 1.1/4 2b 4 118025سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/2 3/4 * 1.1/4 3b 4 177038سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/3 3/4 * 1.1/4 4b 4 231094سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/4 3/4 * 1.1/4 5b 4 285283سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/5 3/4 * 1.1/4 6b 4 340046سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/6 3/4 * 1.1/4 7b 4 355680سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/7 3/4 * 1.1/4 8b 4 406638سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/8 3/4 * 1.1/4 9b 4 458280سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/9 3/4 * 1.1/4 10b 4 508292سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/10 3/4 * 1.1/4 11b 4 559170سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 70101/11 3/4 * 1.1/4 12b 4 609900سفارش آنلاین

ملزومات لوله کشی

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
صفحه نصب تک 11902 تک Single 50 - 1785سفارش آنلاین
صفحه نصب دوبل 11903 دوبل 50 Double - 3750سفارش آنلاین
صفحه نصب قوس دار 11905 قوس دار 50 Arch - 5530سفارش آنلاین
صفحه نصب رادیاتوری 11904 رادیاتوری 50 Radiator - 10830سفارش آنلاین
صفحه نصب زیر پکیج 11900 زیر پکیج 50 Under heat - 9220سفارش آنلاین
صفحه نصب زیر ظرفشویی 11901 زیر ظرفشویی 50 Under sink - 5440سفارش آنلاین
بست لوله سایز 16 80301 16 700 - 260سفارش آنلاین
بست لوله سایز 20 80302 20 500 - 290سفارش آنلاین
بست لوله سایز 25 80303 25 450 - 325سفارش آنلاین
بست لوله سایز 32 80304 32 350 - 580سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 16 80601 16 - - 5540سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 20 80602 20 - - 8250سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 25 80603 25 - - 15780سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 32 80604 32 - - 18860سفارش آنلاین
درپوش تست آبی و قرمز سایز 1/2 80501 1/2 - - 926سفارش آنلاین
درپوش تست آبی و قرمز سایز 3/4 80503 3/4 - - 1775سفارش آنلاین
درپوش تست آبی و قرمز سایز 1 80502 1 - - 0سفارش آنلاین
اورینگ سایز 16 80701 16 - - 317سفارش آنلاین
اورینگ سایز 20 80702 20 - - 532سفارش آنلاین
اورینگ سایز 25 80703 25 - - 666سفارش آنلاین
اورینگ سایز 32 80704 32 - - 891سفارش آنلاین
بست خاردار 80305 All - - 100سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 16 80401 16 - - 930سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 20 80402 20 - - 1085سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 25 80403 25 - - 1415سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 32 80404 32 - - 1965سفارش آنلاین

آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی منتظریه، خیابان 104، فرعی یکم، کد 134

آدرس دفتر فروش:اصفهان، خیابان امام خمینی، قبل از تقاطع رهنان، جنب بیمه تامین اجتماعی، شعبه 2، ساختمان الماس، طبقه ششم، واحد 618


فروش:
03133311393
03133311433
09919067420
09915257582

کارخانه:
03142290122
03142290124
فکس:
03142290124

واتس آپ و تلگرام:
09915257582
ایمیل : info@avp.ir


سیستم به روز رسانی قیمت آنلاین محصولات آویژه پایپ
پیاده سازی شده توسط: شرکت گسترش کسب و کار ساینا