واتساپ آویژه پایپ تلفن آویژه پایپ

آویژه پایپ

لیست قیمت محصولات آویژه پایپ


به روز رسانی شده در 1400/09/23

لوله های پنج لایه

نام محصول کد کالا سایز متراژ حلقه قیمت (تومان)
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80201/1 16 200 1 13900سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80202/1 20 150 1 24770سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80203/1 25 100 1 41870سفارش آنلاین
لوله پنج لایه سفید PEX AL PEX 80204/1 32 50 1 65800سفارش آنلاین
لوله تک لایه 1291011 20 - - 13260سفارش آنلاین
لوله تک لایه 1291012 25 - - 20780سفارش آنلاین
لوله تک لایه 1291013 32 - - 39100سفارش آنلاین
لوله تک لایه 1291014 40 - - 72420سفارش آنلاین
لوله تک لایه 1291015 50 - - 116360سفارش آنلاین
لوله تک لایه 1291016 63 - - 187740سفارش آنلاین

شیرآلات

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
شیر پیسوار 10901 3/8 10 80 1سفارش آنلاین
شیر پیسوار 10902 3/8 10 80 1سفارش آنلاین
شیر کلکتور کوپلی 12101 1/2 * 16 14 112 402135سفارش آنلاین
شیر کلکتور کوپلی 12102 1/2 * 20 12 96 79840سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10801 3/4 * 25 5 32 182520سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10802 1 * 25 5 32 236440سفارش آنلاین
شیر زانویی کلکتور 10806 1 * 32 3 16 315000سفارش آنلاین
شیر هواگیری 80306 1/8 70 560 10170سفارش آنلاین
شیر هواگیری 80307 1/4 50 400 12600سفارش آنلاین

اتصالات رزوه ای

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
زانو چپقی رزوه ای 11501 1/2 20 160 48700سفارش آنلاین
زانو چپقی رزوه ای 11502 3/4 12 96 79800سفارش آنلاین
زانو چپقی رزوه ای 11503 1 6 48 113450سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10601 روپیچ 3/4 توپیچ 1/2 25 200 22300سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10602 روپیچ 1 توپیچ 1/2 12 96 34950سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10603 روپیچ 1 توپیچ3/4 25 200 62130سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10604 روپیچ1.1/4توپیچ3/4 16 128 72510سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10605 روپیچ 1.1/4توپیچ1 6 48 60100سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10607 روپیچ1.1/2توپیچ1.1/4 3 24 98500سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10608 روپیچ2 توپیچ1.1/4 12 16 206200سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای 10609 روپیچ2 توپیچ1.1/2 12 16 178670سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10201 1/2 60 480 23220سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10202 3/4 30 240 42650سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10203 1 32 256 67430سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10204 1.1/4 6 48 74320سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10205 1.1/2 2 16 96180سفارش آنلاین
مغزی رزوه ای 10206 2 1 8 166170سفارش آنلاین
توپیچ روپیچ رزوه ای 10403 1/2 36 288 27020سفارش آنلاین
توپیچ روپیچ رزوه ای 10404 3/4 25 200 37350سفارش آنلاین
توپیچ روپیچ رزوه ای 10405 1 12 96 82200سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10301 3/4*1/2 45 360 35450سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10303 3/4 * 1 12 96 65270سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10305 1.1/4 * 1 6 48 87600سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10306 1.1/2 * 1 3 24 155000سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10307 1.1/2 * 1.1/4 3 24 142400سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10308 1.1/4 * 2 5 40 127000سفارش آنلاین
تبدیل روپیچ رزوه ای 10309 1.1/2 * 2 5 40 131000سفارش آنلاین

اتصالات کوپلی

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
رابط روپیچ کوپلی 20135 1/2 * 16 40 320 49600سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20136 1/2 * 20 24 192 67620سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20147 3/4 * 20 24 192 81300سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20143 3/4 * 25 15 120 102790سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20120 1 * 25 16 128 156230سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20122 1 * 32 8 64 158500سفارش آنلاین
رابط روپیچ کوپلی 20132 1.1/4 * 32 6 48 195300سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22018 1/2 * 16 36 288 53240سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22019 1/2 * 20 24 192 64285سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22028 3/4 * 20 20 160 83400سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22030 3/4 * 25 14 112 95350سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22002 1 * 25 10 80 144160سفارش آنلاین
رابط توپیچ کوپلی 22003 1 * 32 6 48 176200سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20601 16 * 20 20 200 93615سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20602 16 * 25 12 96 111460سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20604 20 * 25 12 96 123250سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20603 16 * 32 6 48 173000سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20605 20 * 32 6 48 181000سفارش آنلاین
تبدیل کوپلی 20609 25 * 32 6 48 208800سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20501 16 * 16 25 200 78350سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20502 20 * 20 15 120 102650سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20503 25 * 25 10 80 144100سفارش آنلاین
بوشن کوپلی 20504 32 * 32 6 48 238000سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20318 1/2 * 16 20 160 82000سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20319 1/2 * 20 16 128 90000سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20322 3/4 * 20 12 96 107640سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20323 3/4 * 25 10 80 141570سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20303 1 * 25 6 48 180140سفارش آنلاین
زانو چپقی کوپلی 20304 1 * 32 5 40 229000سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20416 1/2 * 16 20 160 82510سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20417 1/2 * 20 16 128 90150سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20422 3/4 * 20 12 96 102250سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20423 3/4 * 25 8 64 126770سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20401 1 * 25 10 80 135400سفارش آنلاین
زانو روپیچ کوپلی 20402 1 * 32 6 48 230360سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20201 16 * 16 15 120 100800سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20202 20 * 20 14 112 113900سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20203 25 * 25 6 48 195160سفارش آنلاین
زانو 90کوپلی 20204 32 * 32 4 32 285500سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ کوپلی 20701 1/2 * 16 18 144 77260سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ کوپلی 20702 1/2 * 20 16 128 106350سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی90 20801 16*1/2*16 12 96 109960سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی90 20802 20*1/2*20 10 80 143000سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی180 20901 16*1/2*16 12 96 125200سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ کوپلی180 20902 20*1/2*20 10 80 143070سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 180 21301 16*1/2*16 10 80 134360سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 180 21302 20*1/2*20 6 48 165000سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 21701 1/2 * 16 10 80 105900سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 21702 1/2 * 20 8 64 146570سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 21802 3/4 * 20 8 64 110240سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 90 21101 16*1/2*16 8 64 163800سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیچ کوپلی 90 21102 20*1/2*20 6 48 204840سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 21801 3/4 * 16 10 80 101900سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار روپیچ کوپلی 90 21201 16*3/4*16 6 48 171320سفارش آنلاین

اتصالات پرسی

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
رابط روپیچ پرسی 30135 1/2 * 16 36 288 46270سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30136 1/2 * 20 28 224 63100سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30147 3/4 * 20 25 200 85150سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30143 3/4 * 25 14 112 103250سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30120 1 * 25 12 96 142650سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30122 1 * 32 9 72 154180سفارش آنلاین
رابط روپیچ پرسی 30132 1.1/4 * 32 6 48 278560سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32018 1/2 * 16 36 288 61850سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32019 1/2 * 20 30 240 67330سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32028 3/4 * 20 18 144 88000سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32030 3/4 * 25 15 120 107950سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32002 1 * 25 9 72 149800سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32003 1 * 32 6 48 169000سفارش آنلاین
رابط توپیچ پرسی 32013 1.1/4 * 32 6 48 311465سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30501 16 * 16 35 280 52120سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30502 20 * 20 20 160 69730سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30503 25 * 25 12 96 103490سفارش آنلاین
بوشن پرسی 30504 32 * 32 8 64 144860سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30601 16 * 20 24 192 60500سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30602 16 * 25 15 120 85750سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30604 20 * 25 15 120 96940سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30603 16 * 32 10 80 88600سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30605 20 * 32 10 80 99540سفارش آنلاین
تبدیل پرسی 30609 25 * 32 10 80 121660سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30318 1/2 * 16 25 200 82350سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30319 1/2 * 20 20 160 94770سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30322 3/4 * 20 8 64 113220سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30323 3/4 * 25 10 80 112365سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30303 1 * 25 8 64 153400سفارش آنلاین
زانو چپقی پرسی 30304 1 * 32 6 48 203190سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30416 1/2 * 16 24 192 68450سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30417 1/2 * 20 20 160 80830سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30422 3/4 * 20 12 96 100500سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30423 3/4 * 25 8 64 129420سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30401 1 * 25 8 64 178300سفارش آنلاین
زانو روپیچ پرسی 30402 1 * 32 6 48 189230سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30201 16 * 16 20 160 76000سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30202 20 * 20 15 120 96200سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30203 25 * 25 8 64 143000سفارش آنلاین
زانو 90 پرسی 30204 32 * 32 5 40 185700سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ پرسی 30701 1/2 * 16 18 144 59250سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ پرسی 30702 1/2 * 20 15 120 81100سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 90 30801 16*1/2*16 12 96 84300سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 90 30802 20*1/2*20 10 80 119960سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 90 30803 16*1/2*20 10 80 121200سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 180 30901 16*1/2*16 12 96 139200سفارش آنلاین
سه راه دیواری توپیچ پرسی 180 30902 20*1/2*20 10 80 177500سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی 180 31301 16*1/2*16 10 80 136100سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی 180 31302 20*1/2*20 10 80 160300سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیج پرسی 31701 1/2 * 16 16 128 99300سفارش آنلاین
زانو صفحه دار توپیج پرسی 31702 1/2 * 20 12 96 114200سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیج پرسی 31801 3/4 * 16 12 96 110300سفارش آنلاین
زانو صفحه دار روپیج پرسی 31802 3/4 * 20 10 80 134120سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی90 31101 16*1/2*16 10 80 136120سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار توپیج پرسی90 31102 20*1/2*20 9 72 160350سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار روپیج پرسی90 31201 16*3/4*16 8 64 125970سفارش آنلاین
سه راه صفحه دار روپیج پرسی90 31202 20*3/4*20 6 48 155700سفارش آنلاین
زانو دیواری توپیچ پرسی 30703 3/4 * 25 8 64 182870سفارش آنلاین
سه راه پرسی مساوی 33016 16*16*16 18 144 88900سفارش آنلاین
سه راه پرسی مساوی 33020 20*20*20 12 96 122900سفارش آنلاین
سه راه پرسی مساوی 33025 25*25*25 5 40 214760سفارش آنلاین
سه راه پرسی مساوی 33032 32*32*32 3 24 274420سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33066 16*16*20 14 112 97870سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33006 16*20*20 12 96 129250سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33060 20*16*20 12 96 106630سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33566 16*16*25 9 72 146170سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33560 20*16*25 9 72 145200سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33506 16*20*25 8 64 166150سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33500 20*20*25 8 64 166150سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33565 25*16*25 9 72 152900سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33505 25*20*25 9 72 184400سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33262 32*16*32 6 48 218700سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33202 32*20*32 5 40 223380سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33255 25*25*32 4 32 222470سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی پرسی 33252 32*25*32 5 32 249820سفارش آنلاین

اتصالات تک لایه

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
زانو ساده 45 درجه 1291017 20 - 400 2229سفارش آنلاین
زانو ساده 45 درجه 1291018 25 - 250 3285سفارش آنلاین
زانو ساده 45 درجه 1291019 32 - 140 5214سفارش آنلاین
زانو ساده 45 درجه 1291020 40 - 80 9090سفارش آنلاین
زانو ساده 45 درجه 1291220 50 - - 15698سفارش آنلاین
زانو ساده 45 درجه 1291221 63 - - 21348سفارش آنلاین
بوشن ساده 1291023 20 - 500 1677سفارش آنلاین
بوشن ساده 1291024 32 - 320 2190سفارش آنلاین
بوشن ساده 1291025 32 - 170 3373سفارش آنلاین
بوشن ساده 1291026 40 - 100 6280سفارش آنلاین
بوشن ساده 1291027 50 - 60 10824سفارش آنلاین
بوشن ساده 1291028 63 - 30 18353سفارش آنلاین
سه راه کنج 1291035 20 - 320 3789سفارش آنلاین
سه راه کنج 1291036 25 - 150 4845سفارش آنلاین
زانو چپقی 1291037 20 - 300 2559سفارش آنلاین
زانو چپقی 1291038 25 - 200 3276سفارش آنلاین
سه راهی ساده 1291047 20 - 250 3169سفارش آنلاین
سه راهی ساده 1291048 25 - 160 4419سفارش آنلاین
سه راهی ساده 1291049 32 - 100 6629سفارش آنلاین
سه راهی ساده 1291050 40 - 65 12656سفارش آنلاین
سه راهی ساده 1291051 50 - 30 21483سفارش آنلاین
سه راهی ساده 1291052 63 - 15 39875سفارش آنلاین
زانو ساده 90 درجه 1291029 20 - 400 2491سفارش آنلاین
زانو ساده 90 درجه 1291030 25 - 240 3712سفارش آنلاین
زانو ساده 90 درجه 1291031 32 - 110 5737سفارش آنلاین
زانو ساده 90 درجه 1291032 40 - 70 10747سفارش آنلاین
زانو ساده 90 درجه 1291033 50 - 35 18741سفارش آنلاین
زانو ساده 90 درجه 1291034 63 - 15 30757سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی 1291039 25*20*20 - 160 3683سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی 1291040 25*20*25 - 160 3828سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی 1291041 32*20*32 - 100 5727سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی 1291042 32*25*32 - 100 6638سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی 1291043 40*20*40 - 65 10185سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی 1291044 40*25*40 - 65 11028سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی 1291045 40*32*40 - 65 11435سفارش آنلاین
سه راه تبدیلی 1291046 50*32*50 - 30 17394سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291053 25*20 - 550 1512سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291054 32*20 - 320 1919سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291055 32*25 - 320 2142سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291056 40*20 - 180 3237سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291057 40*25 - 180 3489سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291058 40*32 - 150 4274سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291059 50*20 - 100 4913سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291060 50*20 - 100 5020سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291061 50*32 - 100 5194سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291062 50*40 - 100 6086سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291063 63*32 - 60 8100سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291064 63*40 - 60 10080سفارش آنلاین
بوشن تبدیل 1291065 63*50 - 60 11590سفارش آنلاین
زانو یکسر فلز بست دار 1291066 1.2*20 - 160 17820سفارش آنلاین
زانو یکسر فلز بست دار 1291067 1.2*25 - 150 18441سفارش آنلاین
زانو یکسر فلز بست دار 1291068 3/4 * 25 - 120 22123سفارش آنلاین
زانو یکسر مغزی بست دار 1291069 1.2*20 - 150 25747سفارش آنلاین
زانو یکسر مغزی بست دار 1291070 1.2*25 - 150 28944سفارش آنلاین
زانو یکسر مغزی بست دار 1291071 3/4 * 25 - 130 29884سفارش آنلاین
شیر فلکه 1291072 20 - 100 58480سفارش آنلاین
شیر فلکه 1291073 25 - 70 88354سفارش آنلاین
شیر فلکه 1291074 32 - 45 134100سفارش آنلاین
اتصال یکسر بوشن 1291075 1.2*25 - 300 15900سفارش آنلاین
اتصال یکسر بوشن 1291076 1.2*25 - 200 16260سفارش آنلاین
اتصال یکسر بوشن 1291077 3/4 * 25 - 200 22110سفارش آنلاین
اتصال یکسر بوشن 1291078 1 * 32 - 120 26440سفارش آنلاین
سه راهی بوشن فلز 1291080 20*1/2*20 - 170 17142سفارش آنلاین
سه راهی بوشن فلز 1291081 25*1/2*25 - 120 19810سفارش آنلاین
سه راهی بوشن فلز 1291082 25*3/4*25 - 60 22869سفارش آنلاین
سه راهی بوشن فلز 1291282 32*1*32 - 60 36919سفارش آنلاین
سه راهی بوشن فلز بستدار 1291083 20*1/2*20 - 140 17181سفارش آنلاین
سه راهی بوشن فلز بستدار 1291084 25*1/2*25 - 100 18510سفارش آنلاین
سه راهی بوشن فلز بستدار 1291085 25*3/4*25 - 50 23615سفارش آنلاین
اتصال یکسر مغزی 1291086 1/2 * 20 - 250 25233سفارش آنلاین
اتصال یکسر مغزی 1291087 1.2*25 - 170 24051سفارش آنلاین
اتصال یکسر مغزی 1291088 3/4 * 25 - 170 28160سفارش آنلاین
اتصال یکسر مغزی 1291090 1 * 32 - 100 47927سفارش آنلاین
زانو یکسر بوشن 1291091 1.2*20 - 200 17433سفارش آنلاین
زانو یکسر بوشن 1291092 1.2*25 - 200 17724سفارش آنلاین
زانو یکسر بوشن 1291093 3/4 * 25 - 200 22171سفارش آنلاین
زانو یکسر بوشن 1291094 3.4*32 - 80 22326سفارش آنلاین
زانو یکسر بوشن 1291095 1*32 - 80 33510سفارش آنلاین
مهره ماسوره برنجی 1291096 1/2 * 20 - 130 64323سفارش آنلاین
مهره ماسوره برنجی 1291097 3/4 * 25 - 100 90902سفارش آنلاین
مهره ماسوره برنجی 1291098 32*1 - 60 118373سفارش آنلاین
درپوش رزوه دار 1291099 20 - 1200 776سفارش آنلاین
درپوش رزوه دار 1291110 25 - 800 1163سفارش آنلاین
درپوش رزوه دار 1291112 32 - 600 2055سفارش آنلاین
لوله خم دار 1291113 20 - 350 7656سفارش آنلاین
لوله خم دار 1291114 25 - 250 11710سفارش آنلاین
لوله خم دار 1291172 32 - 150 18810سفارش آنلاین
درپوش پایه بلند 1291115 20 - 250 960سفارش آنلاین
درپوش پایه بلند 1291116 25 - 150 1890سفارش آنلاین
درپوش پایه بلند 1291117 32 - 50 3085سفارش آنلاین
پل بوشن دار 1291120 1291120 - 80 9497سفارش آنلاین
پل بوشن دار 1291121 25 - 80 11522سفارش آنلاین
بست تکی 1291122 20 - 1400 514سفارش آنلاین
بست تکی 1291123 25 - 1000 582سفارش آنلاین
بست تکی 1291173 32 - 600 1037سفارش آنلاین
مهره ماسوره دوسرجوش 1291126 20 - 130 9410سفارش آنلاین
مهره ماسوره دوسرجوش 1291127 25 - 100 12607سفارش آنلاین
مهره ماسوره دوسرجوش 1291128 32 - 70 18867سفارش آنلاین
بست دوقلو 1291124 20 - 600 834سفارش آنلاین
بست دوقلو 1291125 25 - 350 940سفارش آنلاین
بست ریلی 16 1291131 20 - - 3230سفارش آنلاین
شابلون 1291129 رادیاتوری - - 7549سفارش آنلاین
شابلون 1291130 شیر مخلوط - 500 2084سفارش آنلاین
شابلون 1291230 شابلون 25 - - 1919سفارش آنلاین
زانو یکسر مغزی فلز 1291314 1/2 * 20 - 180 25156سفارش آنلاین
زانو یکسر مغزی فلز 1291315 3/4 * 20 - 160 29332سفارش آنلاین
زانو یکسر مغزی فلز 1291317 3/4 * 25 - 140 30427سفارش آنلاین
زانو یکسر مغزی فلز 1291316 25*1/2 - 150 30020سفارش آنلاین
درپوش گپ 1291136 20 - 1000 1347سفارش آنلاین
درپوش گپ 1291137 25 - 700 1909سفارش آنلاین
درپوش گپ 1291138 32 - 400 2559سفارش آنلاین
درپوش گپ 1291139 40 - 250 4051سفارش آنلاین
درپوش گپ 1291140 50 - - 7539سفارش آنلاین
درپوش گپ 1291141 63 - - 16357سفارش آنلاین

درپوش کلکتور

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
درپوش فلزی کلکتور 12001 3/4 48 384 50000سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12002 1 45 360 55230سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12003 1.1/4 30 240 87210سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12004 1.1/2 5 40 98840سفارش آنلاین
درپوش فلزی کلکتور 12005 2 4 32 191860سفارش آنلاین

جعبه کلکتور

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
جعبه کلکتور 12201 45 * 45 1 1 419000سفارش آنلاین
جعبه کلکتور 12202 45 * 65 1 1 505000سفارش آنلاین
جعبه کلکتور 12203 45 * 95 1 1 672300سفارش آنلاین

کلکتورها

نام محصول کد کالا سایز انشعاب تعداد در هر بسته قیمت (تومان)
کلکتور پله ای 40101/1 1/2 * 3/4 2b 6 152450سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/2 1/2 * 3/4 3b 6 228670سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/3 1/2 * 3/4 4b 6 298110سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/4 1/2 * 3/4 5b 6 372640سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 40101/5 1/2 * 3/4 6b 6 447170سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/1 1 * 1/2 2b 5 193820سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/2 1 * 1/2 3b 5 283000سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/3 1 * 1/2 4b 5 378900سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/4 1 * 1/2 5b 5 469370سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/5 1 * 1/2 6b 5 563160سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/6 1 * 1/2 7b 5 656740سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/7 1 * 1/2 8b 5 750370سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/8 1 * 1/2 9b 5 825580سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/9 1 * 1/2 10b 5 958600سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/10 1 * 1/2 11b 5 998500سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 50101/11 1 * 1/2 12b 5 1089200سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/1 1.1/4 * 1/2 2b 4 272200سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/2 1.1/4 * 1/2 3b 4 408300سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/3 1.1/4 * 1/2 4b 4 544420سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/4 1.1/4 * 1/2 5b 4 680230سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/5 1.1/4 * 1/2 6b 4 798130سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/6 1.1/4 * 1/2 7b 4 930900سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/7 1.1/4 * 1/2 8b 4 1087500سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/8 1.1/4 * 1/2 9b 4 1196600سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/9 1.1/4 * 1/2 10b 4 1329800سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/10 1.1/4 * 1/2 11b 4 1463110سفارش آنلاین
کلکتور پله ای 60101/11 1.1/4 * 1/2 12b 4 1631640سفارش آنلاین

ملزومات لوله کشی

نام محصول کد کالا سایز تعداد در جعبه تعداد در کارتن قیمت (تومان)
صفحه نصب تک 11902 تک Single 50 - 1920سفارش آنلاین
صفحه نصب دوبل 11903 دوبل 50 Double - 3840سفارش آنلاین
صفحه نصب قوس دار 11905 قوس دار 50 Arch - 6630سفارش آنلاین
صفحه نصب رادیاتوری 11904 رادیاتوری 50 Radiator - 9300سفارش آنلاین
صفحه نصب زیر پکیج 11900 زیر پکیج 50 Under heat - 11280سفارش آنلاین
صفحه نصب زیر ظرفشویی 11901 زیر ظرفشویی 50 Under sink - 5760سفارش آنلاین
بست لوله سایز 16 80301 16 700 - 495سفارش آنلاین
بست لوله سایز 20 80302 20 500 - 550سفارش آنلاین
بست لوله سایز 25 80303 25 450 - 620سفارش آنلاین
بست لوله سایز 32 80304 32 350 - 1115سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 16 80601 16 - - 11670سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 20 80602 20 - - 17360سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 25 80603 25 - - 33180سفارش آنلاین
حلقه استیل سایز 32 80604 32 - - 39650سفارش آنلاین
درپوش تست آبی و قرمز سایز 1/2 80501 1/2 - - 1290سفارش آنلاین
درپوش تست آبی و قرمز سایز 3/4 80503 3/4 - - 2510سفارش آنلاین
اورینگ سایز 16 80701 16 - - 680سفارش آنلاین
اورینگ سایز 20 80702 20 - - 1150سفارش آنلاین
اورینگ سایز 25 80703 25 - - 1415سفارش آنلاین
اورینگ سایز 32 80704 32 - - 1880سفارش آنلاین
بست خاردار 80305 All - - 175سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 16 80401 16 - - 1210سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 20 80402 20 - - 1510سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 25 80403 25 - - 2080سفارش آنلاین
فوم لوله پنج لایه سایز 32 80404 32 - - 2640سفارش آنلاین

آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی منتظریه، خیابان 104، فرعی یکم، کد 134

آدرس دفتر فروش:اصفهان، خیابان امام خمینی، قبل از تقاطع رهنان، جنب بیمه تامین اجتماعی، شعبه 2، ساختمان الماس، طبقه ششم، واحد 618


فروش:
03133311393
03133311433
09919067420
09915257582

کارخانه:
03142290122
03142290124
فکس:
03142290124

واتس آپ و تلگرام:
09915257582
ایمیل : info@avp.ir


سیستم به روز رسانی قیمت آنلاین محصولات آویژه پایپ
پیاده سازی شده توسط: شرکت گسترش کسب و کار ساینا